page

Sociale huur

Inschrijven

Wilt u een sociale huurwoning huren bij Woonstichting Vooruitgang, dan kunt u zich inschrijven als woningzoekende op www.woningnethollandrijnland.nl. Op deze site worden alle beschikbare woningen geadverteerd en kunt u reageren op het aanbod. Als u na de bepaling van de rangorde op Woningnethollandrijnland kandidaat bent voor een woning ontvangt u een aanbieding via de mail. Voor het indienen van een klacht aan woningnethollandrijnland klik hier

Bezichtigen

Wanneer de woning nog bewoond is dan kunt u contact opnemen met de huidige huurder voor het bezichtigen van de woning. In de aanbiedingsmail vermelden wij de contactgegevens. Als de woning leeg staat kunt u contact opnemen met Woonstichting Vooruitgang.

Gegevens aanleveren

Als u na bezichtiging akkoord gaat met het huren van de woning heeft Woonstichting Vooruitgang een aantal persoonlijke gegevens nodig.
De volgende gegevens hebben wij van u nodig (dit geld voor alle verhuizende personen):

  • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart);
  • Een uittreksel uit het bevolkingsregister met uitgebreide woonhistorie en overige ingeschrevenen (te verkrijgen via uw gemeente);
  • Kopie van de loon- of uitkeringsstroken van de afgelopen drie maanden en jaaropgave(n);
  • Een IB 60 verklaring (meest recente, gratis aan te vragen via de belastingdienst, telefoonnummer: 0800 0543); bent u zelfstandige ondernemer ook kopie van meest recente jaarrekening;
  • Een volledig ingevulde en ondertekende verhuurdersverklaring van uw huidige huurder.

Uw gegevens worden na ontvangst door Woonstichting Vooruitgang gecontroleerd. Als alle gegevens correct zijn, dan ontvangt u een uitnodiging voor het tekenen van de huurovereenkomst. Wanneer uw gegevens niet correct zijn aangeleverd, zal de aanbieding voor de woning worden ingetrokken.

Huurovereenkomst & oplevering

Het tekenen van de huurovereenkomst vindt plaats op het kantoor van Woonstichting Vooruitgang. U betaalt de eerste huurperiode ter plekke met uw pinpas (u kunt niet contant betalen) en u krijgt de sleutels van uw nieuwe woning. U hoeft géén borg te betalen.