NIEUWS

29 mei 2018: Privacybeleid Woonstichting Vooruitgang

1. Privacybeleid Vooruitgang

2. Procedures rechten van betrokkenen

3. Privacyverklaring Vooruitgang

Lees meer

9 april 2018: Tijdelijk Raad van Commissarissen verlengd, Schrader krijgt nieuwe rol

Klik hier voor het persbericht.

Lees meer

7 februari 2018: Beantwoording 18 Kamervragen inzake verscherpt toezicht

Op 16 januari heeft CDA kamerlid Ronnes kamervragen aan Minister Ollongren gesteld over het ‘verscherpt toezicht’ bij Woonstichting Vooruitgang.

Hier vindt u de antwoorden van de minister.

Lees meer

1 februari 2018: Bouw van 28 appartementen Engelse Tuin Voorhout

Woonstichting Vooruitgang tekent voor bouw 28 woningen in Voorhout

Teylingen – Deze week werd een belangrijke stap gezet in het voltooien van het plan Engelse tuin in Voorhout. In dit plan van Adriaan van Erk zijn de koop- en vrijesector huurwoning reeds gerealiseerd en binnenkort wordt aan de zuidelijke randweg van Voorhout aangevangen met de bouw van 28 appartementen in de sociale huur. Woonstichting Vooruitgang heeft hiervoor een aanneemovereenkomst getekend met Rehorstbouw.

De bouw van de woningen is een onderdeel van de prestatieafspraken die Vooruitgang maakte met de gemeente Teylingen en past naadloos in het streven dat er in elk nieuwbouwplan een goede mix komt van koopwoningen en zowel sociale- als vrijesector woningen.

De woningen, van circa 74 m2, zijn verdeeld over vier verdiepingen en de huur van varieert tussen € 592,= en € 710,=. Het is de bedoeling om eind april met de bouw te beginnen. Krap 12 maanden later worden de woningen dan opgeleverd. Ruim voor die tijd zijn de nieuwe huurders al bekend. De woningtoewijzing vindt plaats via de Woningnet Holland Rijnland.

Lees hier het hele artikel.

Lees meer

1 februari 2018: Autoriteit wonen(Aw) vergroot transparantie

Vanwege het grote belang voor de Nederlandse samenleving wil de Aw open en transparant zijn over  haar toezicht. Naar de corporaties én naar de samenleving.

De integrale toezichtsbrieven van Aw worden van oudsher gepubliceerd op de website van de Autoriteit woningcorporaties (voorheen op de website van het Centraal Fonds Volkshuisvesting). Dat geldt ook voor bijvoorbeeld handhaafbaarheidstoetsen. Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de wijze waarop de Aw haar toezicht vormgeeft, worden vanaf dit moment ook toezichtsignalen, governance-inspecties en -audits openbaar gemaakt via deze website. Uiteraard na hoor- en wederhoor en met inachtneming van privacy-overwegingen.

 Voor nadere informatie klik hier

 

Lees meer

26 januari 2018: Stand van zaken verscherpt toezicht

 

Door Autoriteit Wonen is per 9 januari 2018 een “tijdelijke RvC” aangesteld, een zogenaamde “tijdelijke voorziening”.

Klik hier voor de aanstellingsbrief aan de voorzitter.

Voor meer informatie kunt u naar kopje “over ons” toezicht.

 

 

 

Lees meer

12 januari 2018: Fonds voorkoming huisuitzetting van start

Fonds voorkoming huisuitzetting van start

Hillegom – De HLT gemeenten, Noordwijk en Noordwijkerhout hebben samen met de woningcorporaties donderdag 11 januari hun handtekening gezet voor het fonds “voorkomen van huisuitzetting”. Het gaat om huurders bij de corporaties die gebruik maken van de huurtoeslag en die kunnen worden aangemerkt als kwetsbare huurders, zoals mensen met kinderen onder de 18 jaar. Het fonds wordt opgericht omdat de maatschappelijke gevolgen bij huisuitzetting groot zijn. Ook levert het kosten voor de gemeenten op, zoals jeugdhulp. In het fonds komt per jaar € 42.000, waarvan ruim 80% gefinancierd door de gemeenten. Een van de voorwaarden is wel dat de huurders die het betreft de schulddienstverlening ingaan.

011118ISDBollenstreek

 

Lees meer

11 januari 2018: Nefit Topline Cv-ketels

Zowel op televisie als in diverse kranten heeft u kunnen lezen dat er problemen kunnen zijn met bovengenoemde cv-ketels.

 Wij hebben, in samenwerking met onderhoudsbedrijf Bonarius, gekeken of genoemde ketels in onze woningen zijn geïnstalleerd.

 Van het genoemde merk zijn 3 ketels geplaatst. GEEN van deze ketels staat op de lijst van ‘probleemketels’.

 Al onze ketels worden overigens 1x in de twee jaar gecontroleerd.

 

 

Lees meer

23 december 2017: Modelwoning met Zorgserre geopend door wethouder Van Kempen

johan 1                                johan 2

Modelwoning met Zorgserre geopend door wethouder Van Kempen

 Op 21 december is in de Hyacintenstraat de modelwoning met daaraan vast de Zorgserre door wethouder Van Kempen officieel in gebruik genomen. Daarvoor hielden onze directeur, Steven Schrader, en directeur van Welzijn Teylingen een korte speech waarin zij het belang van voorzieningen op de begane grond benadrukten. De Zorgserre is daar een goed voorbeeld van.

Waar is de Zorgserre ook alweer voor bedoeld?

Zo lang mogelijk thuis wonen is moeilijk wanneer trappenlopen steeds lastiger wordt, de badkamer en slaapkamer zich op de eerste etage bevinden maar het toilet juist weer op de begane grond. Verhuizen naar een gelijkvloerse woning is niet altijd mogelijk maar ook niet altijd wenselijk. Mensen worden op een kwetsbaar moment weggehaald uit hun vertrouwde  sociale omgeving. Bestaande mantelzorg in de buurt komt dan vaak te vervallen.

Met name voor dit soort situaties kan de Zorgserre uitkomst bieden. De zorgserre, ontwikkeld en ondersteund door de deelnemers aan het ZorgPact Teylingen is een op maat gemaakte unit die aansluitend aan de achterzijde van een eengezinswoning aan de gevel wordt geplaatst. De zorgbehoevende bewoner kan zo blijven wonen in zijn eigen huis en op een natuurlijke en volwaardige manier deel blijven uitmaken van het dagelijkse leven in het huishouden. Als er op bepaalde momenten behoefte is aan rust of er moet verzorging plaatsvinden is het mogelijk de Zorgserre af te sluiten van de huiskamer. De Zorgserre voldoet aan alle vereisten om optimaal zorg te kunnen verlenen. Als de Zorgserre niet meer nodig is dan kan deze eenvoudig worden hergebruikt op een andere locatie.

In onderstaand filmpje wordt het nog eens uitgelegd:

https://www.youtube.com/watch?v=sdG6QzG1Akw

 

Lees meer

20 december 2017: Vooruitgang onder verscherpt toezicht Autoriteit woningcorporaties

Vooruitgang onder verscherpt toezicht Autoriteit woningcorporaties (Aw)

Donderdag 14 december 2017 is onze directeur-bestuurder, Steven Schrader, door de Aw op de hoogte gesteld dat Woonstichting Vooruitgang onder zogeheten verscherpt toezicht is gesteld. Aanleiding hiervoor is het opstappen van de gehele Raad van Commissarissen (RvC) op 8 december jl.

Het bestuur en RvC waren doende een governance verbeterplan te realiseren naar aanleiding van een interventie van de Aw medio 2017. Door het vertrek van de RvC is de voortgang van dit plan doorkruist.

Door het gemis van een RvC ontbreekt het nu aan voldoende intern toezicht en ontbreekt derhalve een goede governance. Dit wordt door de Aw als een risico gezien, een mening die door het bestuur van Vooruitgang wordt gedeeld.

Momenteel vinden er gesprekken plaats met de Aw om zo spoedig mogelijk tot een normale toezichtsituatie te komen en een uitstel verleend tot uiterlijk 1 april 2018 om een herstelplan in te dienen met concrete stappen en maatregelen, die het toezicht op de corporatie moet herstellen. Op dit moment wordt onderzocht hoe zo snel mogelijk invulling kan worden gegeven aan tijdelijk intern toezicht.

Wat is verscherpt toezicht? Woningcorporaties met een verhoogd risico komen onder verscherpt toezicht te staan van de Aw. Bij verscherpt toezicht is er sprake van het opleggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan. De plaatsing onder verscherpt toezicht kan bij voldoende aanleiding elk moment plaatsvinden.

Lees meer