NIEUWS

26 januari 2018: Stand van zaken verscherpt toezicht

 

Door Autoriteit Wonen is per 9 januari 2018 een “tijdelijke RvC” aangesteld, een zogenaamde “tijdelijke voorziening”.

Klik hier voor de aanstellingsbrief aan de voorzitter.

Voor meer informatie kunt u naar kopje “over ons” toezicht.

 

 

 

Lees meer

12 januari 2018: Fonds voorkoming huisuitzetting van start

Fonds voorkoming huisuitzetting van start

Hillegom – De HLT gemeenten, Noordwijk en Noordwijkerhout hebben samen met de woningcorporaties donderdag 11 januari hun handtekening gezet voor het fonds “voorkomen van huisuitzetting”. Het gaat om huurders bij de corporaties die gebruik maken van de huurtoeslag en die kunnen worden aangemerkt als kwetsbare huurders, zoals mensen met kinderen onder de 18 jaar. Het fonds wordt opgericht omdat de maatschappelijke gevolgen bij huisuitzetting groot zijn. Ook levert het kosten voor de gemeenten op, zoals jeugdhulp. In het fonds komt per jaar € 42.000, waarvan ruim 80% gefinancierd door de gemeenten. Een van de voorwaarden is wel dat de huurders die het betreft de schulddienstverlening ingaan.

011118ISDBollenstreek

 

Lees meer

11 januari 2018: Nefit Topline Cv-ketels

Zowel op televisie als in diverse kranten heeft u kunnen lezen dat er problemen kunnen zijn met bovengenoemde cv-ketels.

 Wij hebben, in samenwerking met onderhoudsbedrijf Bonarius, gekeken of genoemde ketels in onze woningen zijn geïnstalleerd.

 Van het genoemde merk zijn 3 ketels geplaatst. GEEN van deze ketels staat op de lijst van ‘probleemketels’.

 Al onze ketels worden overigens 1x in de twee jaar gecontroleerd.

 

 

Lees meer

23 december 2017: Modelwoning met Zorgserre geopend door wethouder Van Kempen

johan 1                                johan 2

Modelwoning met Zorgserre geopend door wethouder Van Kempen

 Op 21 december is in de Hyacintenstraat de modelwoning met daaraan vast de Zorgserre door wethouder Van Kempen officieel in gebruik genomen. Daarvoor hielden onze directeur, Steven Schrader, en directeur van Welzijn Teylingen een korte speech waarin zij het belang van voorzieningen op de begane grond benadrukten. De Zorgserre is daar een goed voorbeeld van.

Waar is de Zorgserre ook alweer voor bedoeld?

Zo lang mogelijk thuis wonen is moeilijk wanneer trappenlopen steeds lastiger wordt, de badkamer en slaapkamer zich op de eerste etage bevinden maar het toilet juist weer op de begane grond. Verhuizen naar een gelijkvloerse woning is niet altijd mogelijk maar ook niet altijd wenselijk. Mensen worden op een kwetsbaar moment weggehaald uit hun vertrouwde  sociale omgeving. Bestaande mantelzorg in de buurt komt dan vaak te vervallen.

Met name voor dit soort situaties kan de Zorgserre uitkomst bieden. De zorgserre, ontwikkeld en ondersteund door de deelnemers aan het ZorgPact Teylingen is een op maat gemaakte unit die aansluitend aan de achterzijde van een eengezinswoning aan de gevel wordt geplaatst. De zorgbehoevende bewoner kan zo blijven wonen in zijn eigen huis en op een natuurlijke en volwaardige manier deel blijven uitmaken van het dagelijkse leven in het huishouden. Als er op bepaalde momenten behoefte is aan rust of er moet verzorging plaatsvinden is het mogelijk de Zorgserre af te sluiten van de huiskamer. De Zorgserre voldoet aan alle vereisten om optimaal zorg te kunnen verlenen. Als de Zorgserre niet meer nodig is dan kan deze eenvoudig worden hergebruikt op een andere locatie.

In onderstaand filmpje wordt het nog eens uitgelegd:

https://www.youtube.com/watch?v=sdG6QzG1Akw

 

Lees meer

20 december 2017: Vooruitgang onder verscherpt toezicht Autoriteit woningcorporaties

Vooruitgang onder verscherpt toezicht Autoriteit woningcorporaties (Aw)

Donderdag 14 december 2017 is onze directeur-bestuurder, Steven Schrader, door de Aw op de hoogte gesteld dat Woonstichting Vooruitgang onder zogeheten verscherpt toezicht is gesteld. Aanleiding hiervoor is het opstappen van de gehele Raad van Commissarissen (RvC) op 8 december jl.

Het bestuur en RvC waren doende een governance verbeterplan te realiseren naar aanleiding van een interventie van de Aw medio 2017. Door het vertrek van de RvC is de voortgang van dit plan doorkruist.

Door het gemis van een RvC ontbreekt het nu aan voldoende intern toezicht en ontbreekt derhalve een goede governance. Dit wordt door de Aw als een risico gezien, een mening die door het bestuur van Vooruitgang wordt gedeeld.

Momenteel vinden er gesprekken plaats met de Aw om zo spoedig mogelijk tot een normale toezichtsituatie te komen en een uitstel verleend tot uiterlijk 1 april 2018 om een herstelplan in te dienen met concrete stappen en maatregelen, die het toezicht op de corporatie moet herstellen. Op dit moment wordt onderzocht hoe zo snel mogelijk invulling kan worden gegeven aan tijdelijk intern toezicht.

Wat is verscherpt toezicht? Woningcorporaties met een verhoogd risico komen onder verscherpt toezicht te staan van de Aw. Bij verscherpt toezicht is er sprake van het opleggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan. De plaatsing onder verscherpt toezicht kan bij voldoende aanleiding elk moment plaatsvinden.

Lees meer

17 november 2017: Inkomensgegevens

Inkomensgegevens                                                                                                                                                                                        Wanneer u heeft gereageerd op een woningadvertentie van Vooruitgang op http://www.woningnethollandrijnland.nl/  ontvangt u van ons meestal per brief (email kan soms ook) een aanbieding. In deze brief vragen wij u om een aantal gegevens bij ons in te leveren. Zo hebben wij bijvoorbeeld officiële inkomensgegevens nodig zoals die bekend zijn bij de Belastingdienst. Deze zogenaamde inkomensverklaring (over het jaar 2016) kunt u opvragen bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 0543. Houd uw Burgerservicenummer (BSN) en dat van uw medebewoners bij de hand. De Belastingdienst stuurt de inkomensverklaring (IBRI) binnen 5 werkdagen naar u toe. Het is dus verstandig om deze inkomensverklaring aan te vragen voordat u op een woning op Woningnet reageert!

Zonder inkomensverklaring wordt er GEEN woning aan u toegewezen.

Aanslag Wanneer u al een voorlopige of definitieve belastingaanslag 2016 heeft ontvangen, kunt u volstaan met een kopie van deze aanslag.

Digid                                                                                                                                                                                                                          Het is tegenwoordig mogelijk om zelf een inkomensoverzicht te downloaden met behulp van uw Digid. Dit overzicht blijkt echter handmatig te kunnen worden aangepast. Hierdoor kan het NIET dienen als een bewijs van uw inkomen. Naast de inkomensgegevens vragen wij u de volgende gegevens aan te leveren. Klik hier voor een overzicht van de benodigde gegevens. DUS, Heeft u op een woning gereageerd en heeft u GEEN inkomensverklaring van de Belastingdienst of (definitieve of voorlopige) aangifte dan wordt de woning NIET aan u toegewezen.

Student? Bent u een student? Dan vragen we u om het formulier ‘Bericht Studiefinanciering’ aan te leveren. Het ‘Bericht Studiefinanciering’ wordt elk jaar eenmalig verstrekt en is digitaal op te vragen via de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). www.ib-groep.nl

Contactgegevens Belastingdienst    http://www.belastingdienst.nl/   0800-0543 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) www.ib-groep.nl (050) 599 77 55

Lees meer

6 november 2017: Uitleg melden onderhoudsklachten

Zoals bekend heeft Vooruitgang sinds deze zomer het onderhoud van de woningen uitbesteed aan de VOC (Vooruitgang Onderhoud Centrale) uit Oegstgeest.

Reparatieverzoeken, oftewel onderhoudsklachten, kunt u aan ons doorgeven via email, via onze website of telefonisch.

Het telefonisch melden is echter onlangs gewijzigd.

Sinds de verhuizing van ons kantoor naar SassemBourg krijgt u wanneer u ons belt via 0252 24 10 10, eerst een tekst te horen.

We maken gebruik van een keuzemenu. Door een nummer op uw telefoon te kiezen wordt u doorgeschakeld naar de juiste instantie.

Het menu werkt als volgt:

keuze ‘1’ : reparatieverzoeken

keuze ‘2’:  overige vragen, dan krijgt u een van onze medewerkers aan de lijn.

Bij keuze ‘1’ (reparatieverzoeken) volgt een keuzemenu met VIER mogelijkheden.

Keuze 1 voor cv- of warm waterklachten

Keuze 2 voor verstoppingen

Keuze 3 voor glasbreuk

Keuze 4 voor overige reparatieverzoeken.

Wanneer u nu keuze ‘4’ kiest wordt u doorverbonden met de VOC, onze onderhoudsdienst.

U hoeft niet het bandje met de gehele tekst af te luisteren voordat u een keuze kunt maken.

Heeft u bijvoorbeeld een reparatieverzoek dan kunt u direct na de welkomstboodschap kiezen voor keuze ‘1’ en keuze ‘4’.

Hierna krijgt u direct de VOC aan de lijn.

Lees meer

28 september 2017: Plaatsing zorgserre

Zorgserre krijgt plek

Sassenheim – Vorig jaar maart werd vanuit het Zorgpact Teylingen de Zorgserre gepresenteerd. Een initiatief met als doel dat de inwoners van Teylingen zo lang mogelijk, comfortabel, zelfstandig kunnen blijven wonen. De zorgserre, is een op maat gemaakte unit die aansluitend aan de achterzijde van een eengezinswoning direct aan de gevel wordt geplaatst. In de Zorgserre bevinden zich de slaapkamer en sanitaire voorzieningen. De zorgbehoevende bewoner kan zo langer blijven wonen in zijn eigen huis.

Via de zorgpartijen worden mensen geïnformeerd over mogelijk gebruik van de Zorgserre en tal van inwoners hebben zich afgelopen tijd gemeld om van de Zorgserre gebruik te mogen maken maar zijn, om diverse redenen, ook weer afgehaakt. Manager Wonen bij Vooruitgang, Johan van Buren, heeft diverse gesprekken met mensen gevoerd: ‘het blijft voor bewoners lastig voor te stellen hoe een Zorgserre achter de woning wordt geplaatst. Vandaar dat we hebben besloten om de Zorgserre daadwerkelijk bij een lege huurwoning in de Hyacintenstraat te plaatsen en te gebruiken als modelwoning. Niet alleen individuele inwoners maar ook personeel van zorginstellingen in de Bollenstreek kunnen dan een kijkje komen nemen, met name thuiszorgteams. Beelden zeggen meer dan duizend woorden, het beklijft dan beter.’, meent Van Buren.

Vorig jaar ontving het initiatief Zorgserre een bedrag van € 10.000,= van het Innovatiefonds Rabobank Bollenstreek. Dat wordt nu ingezet om de modelwoning te realiseren.

Gert-Jan van Egmond, aannemer en deelnemer in het ‘Langer Comfortabel Thuis’ netwerk is verantwoordelijk voor de realisatie. Van Egmond: ‘Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen maar woningen zijn daar niet altijd op ingericht. Daarom werken diverse organisaties waaronder de gemeente, ondernemers en woningcorporaties samen om dit te verbeteren. Het doel van het project is bewustwording. Het plaatsen van een Zorgserre is een hele klus maar vaak is met kleine ingrepen het huis al veiliger en comfortabeler te maken.”

 

 

Lees meer

11 mei 2017: Huurkrant 2017

Klik hier voor de huurkrant van 2017.

Lees meer

26 april 2017: Uitbesteden dagelijks onderhoud

Vanaf 1 mei 2017 gaan wij het dagelijks onderhoud uitbesteden.

Sinds jaar en dag heeft Vooruitgang een onderhoudsdienst met all-round vaklieden die zorgen voor dagelijks onderhoud in en om onze woningen. Zij komen bij u om reparaties te verrichten en zorgen er voor dat leeg gekomen woningen weer snel ‘verhuurklaar’ worden gemaakt. Het onderhoud is in de loop der jaren steeds specialistischer geworden. In het, verre, verleden deden de vaklieden alle werkzaamheden van hang- en sluitwerk tot CV-ketels en riolering zelf. CV ketels zijn tegenwoordig halve computers, er is speciale apparatuur voor nodig en het onderhoud is uitbesteed aan professionele bedrijven. De omvang van de onderhoudsdienst is gekrompen van acht naar inmiddels vier vaklieden. Daarbij geldt dat hoe kleiner de onderhoudsdienst is hoe minder de bedrijfszekerheid. Vaklieden gaan uiteraard ook op vakantie en er is ook wel eens iemand ziek. Na uitvoerig overleg zijn wij tot de slotsom gekomen dat het dagelijks onderhoud efficiënter, klantgerichter en bedrijfszekerder uitgevoerd wordt door externe partijen.

Wij zijn blij dat we een partij gevonden hebben die het dagelijks onderhoud voor ons op die manier kan uitvoeren. Dat is de Vastgoed Onderhoud Centrale (VOC) uit Oegstgeest. U zult in de meeste gevallen dezelfde gezichten blijven zien als voorheen want niet alleen de werkzaamheden maar ook de vaklieden zelf gaan over naar VOC.

Er veranderd weinig voor u. Reparatieverzoeken en technische vragen kunt u telefonisch melden op werkdagen van 08:00 tot 12:30 op 0252-241010. Of via het reparatieformulier op onze website. Ook kunt u uw reparatieverzoek mailen naar wstVooruitgang@voc-onderhoud.nl.

 

 

 

Lees meer