NIEUWS

7 februari 2019: Wijziging telefoonnummer bij glasschade

Met ingang van 1 januari 2019 heeft Woonstichting Vooruitgang haar verzekeringen ondergebracht bij verzekeraar Raetsheren van Orden.

Het directe telefoonnummer bij glasschade verandert hierdoor. Indien u een glasschade wilt melden voor reparatie, dient u het nieuwe (gratis) telefoonnummer te bellen van de

glaslijn: 0800 – 0205050

Door aan te geven dat u een woning huurt van Woonstichting Vooruitgang, zal de reparatie direct in gang worden gezet.

Lees meer

5 februari 2019: Wijziging Woningnet

Rond eind maart 2019 krijgt het vertrouwde WoningNet een nieuw uiterlijk. Er is gekozen voor een nieuwe website met betere functionaliteiten. Aan uw inschrijftijd of manier van reageren veranderd niets. Binnenkort krijgt u alle informatie persoonlijk via de mail.

Lees meer

23 december 2018: Woonvisies vertaald naar prestatieafspraken 2019

Betaalbaar, duurzaam en langer zelfstandig wonen, dat spraken de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, woningcorporaties Vooruitgang en Stek en hun e huurdersbelangenverenigingen HBT en HBVB af in de Prestatieafspraken Wonen voor 2019. De prestatieafspraken werden op donderdag 13 december getekend in het bestuurscentrum in Voorhout.

De partijen sloten zowel afspraken voor de drie gemeenten gezamenlijk (Bollen-3) als ook lokale afspraken. De afspraken zijn gemaakt op basis van de woonvisies van de Bollen-3 en de drie afzonderlijke gemeenten. De corporaties brachten in juni hun bod uit op de woonvisies en de partijen zijn op basis daarvan in gesprek gegaan. Het resultaat van de gesprekken zijn de prestatieafspraken voor 2019, met een doorkijk naar 2020. De afspraken gaan over veel verschillende onderwerpen, die allemaal met wonen te maken hebben. Ze gaan onder andere over het bevorderen van doorstroming, het verkleinen van het tekort aan woningen voor lage inkomens, nieuwbouw en duurzaamheid. Ook zijn afspraken gemaakt over leefbaarheid en het aanbod woningen voor ouderen en specifieke doelgroepen.

Huurdersbelangenverenigingen

Een mooi voorbeeld van deze afspraken zijn het pilotproject Vroeg Eropaf, waarbij de corporaties samen met de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) inzetten op het vroeg signaleren en het verder voorkomen van huurachterstand. Een ander voorbeeld is het project waarbij huurders met een open verbrandingstoestel zoals een geiser het aanbod krijgen om het oude toestel te laten vervangen voor een energiezuiniger en veilig toestel. De huurdersbelangenverenigingen zijn tevreden met hun inbreng bij de totstandkoming van de afspraken. “We zijn voornamelijk blij dat de inkomensafhankelijke huurverhoging nog wel genoemd wordt in de prestatieafspraken, maar dat het overleg daarover is teruggebracht naar de reguliere overlegstructuur tussen corporaties en huurdersbelangenverenigingen. Ook zijn we er trots op dat we ons, met resultaat, hebben ingezet voor de omvang van de voorraad in de goedkoopste categorieën huur”.

Achtergrond

Mensen met een laag- of middeninkomen en specifieke doelgroepen hebben behoefte aan goedkope en betaalbare huurwoningen, terwijl er in de afgelopen jaren juist minder beschikbaar kwamen. De gemeenten willen een veilige en aantrekkelijke woonomgeving met voor iedere doelgroep passende huisvesting. Daarbij staat duurzaam wonen hoog in het vaandel: goed voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee.

Om vorm te geven aan deze behoeften, maakten de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, woningcorporaties Stek en Vooruitgang en huurdersorganisaties HBVB en HBT deze prestatieafspraken. De afspraken zijn in goed onderling overleg tot stand gekomen, waarbij alle partners gelijkwaardig aan tafel zaten. De partijen kijken uit naar de voortzetting van de goede samenwerking in 2019!

v.l.n.r.: Jolanda Langeveld (wethouder Lisse), Anne de Jong (wethouder Hillegom), Ingrid Tijsen (voorzitter HBVB), Hans Al (directeur-bestuurder Stek), Cor Vink (voorzitter HBT), Peter Pinkhaar (directeur-bestuurder Vooruitgang), Bas Brekelmans (wethouder Teylingen).

Lees meer

19 december 2018: Openingstijden Kerst en Oud- en Nieuwjaar

De openingstijden rond Kerst en Oud- en Nieuwjaar zijn als volgt:

vuurwerk

Maandag 24 december t/m woensdag 26 december: gesloten

Donderdag 27 december: 08:00 – 12:30 uur

Vrijdag 28 december: 08:00 – 12:30 uur

Maandag 31 december en dinsdag 1 januari 2019:  gesloten

 

Woensdag 2 januari zijn wij weer geopend van 08:00 uur tot 12:30 uur.

Lees meer

19 december 2018: Nieuwsbrief December 2018

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief van 2018

Lees meer

22 november 2018: Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Lees meer

10 juli 2018: Nieuwe Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bij Vooruitgang was een tijdelijke voorziening die in januari 2018 voor drie maanden door de minister is aangesteld.
In april heeft de minister besloten om de tijdelijke voorziening met nog eens drie maanden te verlengen tot 6 juli 2018.
In de maand mei is met de Autoriteit woningcorporaties, HuurdersBelangTeylingen en de ondernemingsraad gesproken over de wenselijkheid om een geheel nieuwe Raad van Commissarissen te werven.

Uit die gesprekken is gebleken dat er een voorkeur is om de huidige leden van de tijdelijke voorziening te benoemen tot de Raad van Commissarissen.
Besloten is om een vacature open te stellen voor een vierde of vijfde lid van de raad. Daartoe is het profiel van de raad en de beweegredenen op de website gepubliceerd. Er zijn vier reacties op deze vacature ontvangen, wat echter niet geleid heeft tot de gewenste aanvulling van de raad.

Op 6 juli 2018 is de huidige raad benoemd tot nieuwe Raad van Commissarissen van woonstichting Vooruitgang voor een periode van vier jaar.

De samenstelling is als volgt:

• De heer prof. dr. mr. G.D. Minderman, voorzitter Raad van Commissarissen
• De heer mr. A.L.M. Vlak, lid van Raad van Comissarissen op voordracht van de huurdersorganisatie en voorzitter van de Auditcommissie
• Mevrouw drs. N.S. Boudrie-Poll, lid van de Raad van Commissarissen

Tevens is op 6 juli 2018 de waarnemend directeur-bestuurder, de heer P.M. Pinkhaar, benoemd tot interim directeur-bestuurder.

Lees meer

29 mei 2018: Privacybeleid Woonstichting Vooruitgang

1. Privacybeleid Vooruitgang

2. Procedures rechten van betrokkenen

3. Privacyverklaring Vooruitgang

Lees meer

9 april 2018: Tijdelijk Raad van Commissarissen verlengd, Schrader krijgt nieuwe rol

Klik hier voor het persbericht.

Lees meer

7 februari 2018: Beantwoording 18 Kamervragen inzake verscherpt toezicht

Op 16 januari heeft CDA kamerlid Ronnes kamervragen aan Minister Ollongren gesteld over het ‘verscherpt toezicht’ bij Woonstichting Vooruitgang.

Hier vindt u de antwoorden van de minister.

Lees meer