page

Rechten en plichten

 • Ik ga samenwonen of trouwen, moet ik mijn huurcontract laten aanpassen?

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat hoeft u niets te doen; u bent vanaf die dag samen huurder bij Woonstichting Vooruitgang. Verandert uw achternaam? Laat ons dit schriftelijk weten, dan passen wij dit aan in onze administratie.

  Als u gaat samenwonen moet de medehuurder aan een aantal voorwaarden voldoen:
  –   de samenwonende partner moet minimaal twee jaar ingeschreven staan op het adres en u moet een gemeenschappelijk huishouden voeren.
  –  u moet kunnen aantonen dat u die twee jaar een gezamenlijk duurzaam huishouden voert (bijvoorbeeld door verzekeringen die u op elkaar hebt afgesloten. Let wel op: een ouder- kind-relatie is géén duurzaam huishouden.
  –  u moet ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de gemeente Teylingen.

 • Wij gaan scheiden, wie heeft er recht op de woning?

  Wettelijk gezien hebben geregistreerde partners of echtgenoten beiden recht op de woning. Doet een van beide afstand van de woning, dan dient u een afstandsverklaring in vullen. Als u er niet in onderling overleg uitkomt, doet de rechter hier bij de scheiding een uitspraak over.

  Als u samenwoont en uit elkaar gaat, zijn er twee mogelijkheden:

  – Als één van beide het huurcontract heeft ondertekend, mag degene die heeft getekend in de woning blijven.
  – Als u beiden het huurcontact heeft ondertekend, geldt hetzelfde als bij echtgenoten of geregistreerde partners. Komt u er in onderling overleg niet uit, dan moet de rechter een uitspraak doen.

 • Mijn echtgenoot/partner is overleden, wat nu?

  Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft en uw echtgenoot/partner overlijdt, dan kunt u in de woning blijven wonen. De huurovereenkomst moet wel aangepast worden aan de nieuwe situatie. Neem in dit geval contact op met Woonstichting Vooruitgang.

  Als u samenwoont en uw partner overlijdt, zijn er twee mogelijkheden:

  –          Als beide personen op  het huurcontact staan, kunt u gewoon in de woning blijven wonen;
  –          Als uw overleden partner alleen vermeld staat op het huurcontract en u niet, dan moet u in principe de woning verlaten.

  Omdat elke situatie anders is, raden wij u aan om contact met Woonstichting Vooruitgang op te nemen.

 • Mag ik mijn woning onderverhuren?

  Het is niet toegestaan uw woning aan derden te verhuren. Wanneer dit toch voorkomt, beëindigen wij direct de huurovereenkomst.
  De gemaakte kosten, zoals eventuele juridische kosten, zijn voor rekening van de huurder.