page

Huurwoning zoeken

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een huurwoning

  U kunt zich als woningzoekende inschrijven via de website www.hureninhollandrijnland.nl Hier vindt u het aanbod van huurwoningen van Woonstichting Vooruitgang en andere woningbouwcorporaties in de regio Holland Rijnland.

 • Wat zijn de kosten voor inschrijving

  Inschrijven kost u eenmalig € 7,50 en daarna jaarlijks € 7,50 voor verlenging.

 • Heeft Woonstichting Vooruitgang woningen in de vrije sector

  Met een gezinsinkomen boven de € 38.035 per jaar, bieden wij onze vrije sector woningen aan. Deze woningen kunt u terugvinden op: www.hureninhollandrijnland.nl

 • Wat is de maximale huurprjis voor een sociale huurwoning in 2018

  De maximale huurprijs voor een sociale huurwoning is € 720,42 per maand voor wie een inkomen heeft van maximaal € 38.035. Wie een hoger inkomen heeft, is aangewezen op het aanbod van huurwoningen in de vrije sector.

 • Kan ik in aanmerking komen voor een urgentieverklaring

  Een urgentieverklaring kunt u aanvragen bij een corporatie in de woonplaats waar u staat ingeschreven. De corporatie beslist niet of u in aanmerking komt voor de urgentie, daarover beslist de urgentiecommissie van Holland Rijnland. Een urgentieverklaring kunt u bijvoorbeeld krijgen op medische- of financiële gronden. Echtscheiding is in de regel geen reden voor een urgentieverklaring.

 • Wat telt mee voor mijn jaarinkomen

  De inkomensgrens geldt voor het belastbaar jaarinkomen van u en uw eventuele partner en/of huisgenoten. Dat is het bedrag waarover u inkomstenbealsting moet betalen. Dat is inkomen uit werk en woning, uit aanmerkeljk belang en uit sparen en beleggen. Uw vermogen en de inkomens van minder- en meerderjarige kinderen tellen niet mee.

 • Wat is een IB-60 verklaring

  De IB-60 verklaring is een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Op de verklaring is het verzamelinkomen vermeld. U kunt de verklaring telefonisch aanvragen bij de Belanstingdienst (tel. 0800-0543). Zorg ervoor dat u uw Burger Service Nummer bij de hand heeft. De aanvraag duurt gemiddeld vijf werkdagen.

 • Wat zijn de voorwaarden voor woningruil

  • Het moet een oprechte ruil zijn. Dat betekent dat u beiden moet kunnen uitleggen of aantonen wat het belang van de ruil is.
  • U moet een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben.
  • Ruilt u met iemand een sociale huurwoning dan geldt de inkomensgrens voor degene die de sociale huurwoning betrekt.
  • Als u een woning met een bijzondere bestemming heeft
   (aangepaste woning, seniorenwoning) dan is woningruil alleen mogelijk als deze ruilpartner ook voor deze bijzondere bestemming in aanmerking komt.
  • Ook controleren wij of er geen overlast is veroorzaakt door één van de bewoners en of er geen huurachterstanden zijn
 • Hoe vraag ik woningruil aan

  Als u een ruilpartner heeft gevonden stuurt u het formulier kunt u inleveren bij ons op kantoor of u stuurt het op naar: Antwoordnummer 659, 2160 WE in Sassenheim (geen postzegel nodig).

  Samen met het formulier hebben we van u én van uw ruilpartner nodig:

  • twee ingevulde woningruilformulier en (van u én uw ruilpartner)
  • kopie geldig legitimatiebewijs
  • kopie uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie
  • kopie jaarinkomen plus de laatste drie loonstroken
  • IB-60 formulier

  Als uw ruilpartner nu geen huurder is van Woonstichting Vooruitgang, dan moet u ook het volgende aanleveren:

  • verklaring goed bewonersgedrag en huurbetaling van de
   verhuurder van uw ruilpartner
  • kopie van de huurovereenkomst van uw ruilpartner

  Als Woonstichting Vooruitgang en de verhuurder van de andere woning schriftelijk toestemming hebben verleend is de woningruil definitief.