page

Overlast

 • Overlast van uw buren?

  Probeer eerst uw probleem op een vriendelijke en zakelijke manier met de buren te bespreken en afspraken te maken over de aanpak van de overlast. Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met Woonstichting Vooruitgang.

  U kunt ook het formulier Overlast invullen. In de brochure Overlast leest u hier meer over. Bij extreme vormen van overlast kan Woonstichting Vooruitgang een juridische procedure in gang zetten.

 • Wat doet u tegen burenoverlast?

  Ondervindt u burenoverlast? We zetten op een rij wat u eraan kunt doen.

  1. Probeer het probleem op te lossen in een gesprek. Blijf vriendelijk en zakelijk. Probeer concrete afspraken te maken.
  2. Lukt dat niet, of helpt niet, dan kunt u dit schriftelijk melden bij Vooruitgang. Wij zullen dan proberen te bemiddelen tussen u en uw buren om escalatie te voorkomen. Zo nodig halen we er hulpverlenende instanties bij.
  3. Ook helpt het vaak om te praten met uw wijkagent. De actie die hij of zij onderneemt, kan een bemiddelingspoging zijn, een stevig gesprek met de buren, maar ook een bekeuring.
  4. Als dat allemaal niet helpt, kunt u als uiterste redmiddel overwegen de rechter in te schakelen. Bijvoorbeeld bij extreme vormen van overlast kan Vooruitgang een juridische procedure in gang zetten.