page

Klachten

 • Bij wie kan ik een klacht over Woonstichting Vooruitgang melden?

  U kunt dit klachtenformulier invullen als u een klacht heeft over Woonstichting Vooruitgang.

  U krijgt automatisch een bevestiging van ontvangst. Ons streven is om de klacht inhoudelijk binnen 5 werkdagen af te handelen.

 • Ik ben het niet eens met de afhandeling van mijn klacht, wat nu?

  U kunt de Klachtencommissie Wonen inschakelen. Dit is een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt. U kunt een brief sturen naar: Klachtencommissie Wonen, Postbus 119, 2210 AC Noordwijkerhout of mail naar klachtencommissiewonen@gmail.com.  Bekijk hier het reglement van de Klachtencommissie. U kunt ook alles nalezen in de brochure van de Klachtencommissie. Klik hier voor het Klachtenformulier Wonen.

  Klik hier voor het jaarverslag 2017 van de Klachtencommissie Wonen.

 • Ik ben het niet eens met de huurverhoging, kan ik bezwaar maken?

  U kunt uw bezwaar indienen bij de Huurcommissie, Postbus 16495, 2500 BL Den Haag, tel. (0800) 488 72 43. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie voor geschillen tussen huurders en verhuurders. Op de website van de Huurcommissie vindt u alle informatie

 • Ik ben het niet eens met de uitspraak van de huurcommissie, wat nu?

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de Huurcommissie kunt u een dagvaardingsprocedure starten. De rechter kan dan een beslissing nemen over een uitspraak van de Huurcommissie. Zo’n procedure moet binnen acht weken na de verzenddatum van de uitspraak van de Huurcommissie worden gestart. Als u binnen acht weken geen dagvaardingsprocedure start, dan is de uitspraak van de Huurcommissie bindend en moeten huurder en verhuurder zich hieraan houden.