page

Visitatie

2019 – In verband met de voorgenomen fusie met Stek Wonen heeft er geen visitatie plaatsgevonden. Klik hier voor de visitatie van Stek Wonen.

2015 – Rapportcijfer 7

Woonstichting Vooruitgang scoort niet alleen goed in wonen. Er is bekend geworden dat wij op alle onderdelen van onze dienstverlening en bedrijfsvoering goed scoren. Dit is beoordeeld door een externe en onafhankelijke visitatiecommissie.

Een belangrijk instrument voor het toezicht in de sociale huursector is de zogenaamde visitatie. Dit is een onafhankelijk en eenduidig onderzoek naar de maatschappelijke prestaties van een corporatie. Vooruitgang is voor de tweede keer gevisiteerd. Visitatierapporten van woningbouwcorporaties  zijn openbaar en te vinden op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (www.visitaties.nl), hier vindt u ook nadere uitleg wat een visitatie inhoud.

Vooruitgang is blij met het resultaat. Gemiddeld haalden wij een ruime zeven. Voor het volledige rapport van Vooruitgang klikt u op onderstaande link: www.raeflex.nl

Reactie Woonstichting Vooruitgang