page

Sponsorbeleid Vooruitgang

Sponsorbeleid Vooruitgang

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Deze wet heeft consequenties voor ons sponsorbeleid. De Woningwet staat ons alleen nog toe om een bijdrage te leveren aan verzoeken die uitsluitend ten goede komen aan de huurders van Vooruitgang. Activiteiten voor een breder publiek zoals bijvoorbeeld een voetbalclub, speelplekken, een culturele activiteit of een evenement zoals Straatvoetbal, kan Vooruitgang daarom niet meer ondersteunen.

Wél blijft het mogelijk om initiatieven van onze huurders te ondersteunen. Dat doen we dan ook graag. Op deze manier willen wij onze (maatschappelijke) betrokkenheid laten zien en dragen we bij aan een leefbare samenleving. Wij richten ons op activiteiten waarbij het ontmoeten en samenwerken van huurders centraal staat.

Aanvraag indienen
Wilt u een aanvraag indienen? Dat kan! Neem in uw verzoek minimaal de volgende gegevens op:
Wie is de doelgroep en wat is uw doelstelling?
Wie organiseert de activiteit?
Wat gaat u doen? En waar?
Waarom en Wanneer?

Stuur uw verzoek naar: info@wstvooruitgang.nl

Verzoeken worden getoetst aan de hand van een aantal vragen en uitgangspunten, zoals:

  • Hoeveel huurder zijn bij het initiatief betrokken?
  • Is het een éénmalige of doorlopende activiteit?
  • Hoogte van de gevraagde financiële bijdrage.
  • Inzet van medewerkers en middelen.
  • Wat is het belang of bijdragen aan de sociale samenhang in buurt of wijk?
  • Vooruitgang sponsort geen politieke of religieuze activiteiten c.q. groeperingen.