page

De overlegwet

De Overlegwet

In de Overlegwet staat beschreven bij welke onderwerpen huurderorganisaties recht hebben op informatie, overleg en advies. De huurdersorganisatie van Vooruitgang is Huurders Belang Teylingen. Bewonerscommissies hebben sinds 1 januari 2009 ook recht op overleg en advies. Het uitgangspunt van de Overlegwet is dat over alle onderwerpen die rechtstreeks van belang zijn voor de huurders, overleg moet plaatsvinden. Vooruitgang houdt zich aan de Overlegwet. Voor meer informatie kijk op: www.woonbond.nl