page

Beleid

Vooruitgang wil met haar beleid een stevig antwoord geven op de veelheid van actuele maatschappelijke ontwikkelingen die onze klanten en onszelf als woningcorporatie raken. Zo staan we in een samenleving die steeds veeleisender, individualistischer en sneller wordt. Binnen ons klantenbestand hebben wij vastgesteld dat dé klant niet meer bestaat. De diversiteit van huurders en woningzoekenden neemt almaar toe, evenals hun uiteenlopende woonwensen.

Ook de omstandigheden waarin wij als woningcorporatie moeten opereren veranderen. Door Europese en Nationale regelgeving komt onze handelingsvrijheid steeds verder onder druk te staan. Investeringsruimte zien wij afnemen als gevolg van de economische crisis waarin we ons bevinden. Daarnaast is sprake van een financieel zware belasting, die op woningcorporaties wordt gelegd als gevolg van de diverse heffingen. Dit dwingt ons tot het maken van nog scherpere afwegingen en keuzes. Maar de tegenwind motiveert ons extra in het waarmaken van onze ambities. Juist in een tijd van tegenspoed zijn wij van mening dat woningcorporaties er moeten staan. Daarbij blijft onze kerntaak het bieden van passende en goede huisvesting aan mensen die aangewezen zijn op de huurmarkt of daarvoor kiezen.

Het huisvesten van lage inkomensgroepen, middeninkomensgroepen en groepen met een bijzondere woonvraag is onze kerntaak. De bijzondere woonvraag heeft betrekking op mensen bij wie de zelfregie niet optimaal is, waardoor zij ondersteuning nodig hebben op het gebied van wonen, vaak in combinatie met zorg en welzijn. Bij deze ondersteuning, van bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten, wordt door Vooruitgang samengewerkt met andere partijen om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en om de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten.

We bewaken dat minimaal 80% van ons bezit bereikbaar is voor onze primaire doelgroep: huurders in de sociale woningbouw. Maximaal 20% verhuren we aan onze secundaire doelgroep, waarvan het grootste gedeelte aan huishoudens met middeninkomens. Een klein deel van onze woningen verhuren we aan huishoudens met een inkomen van meer dan €43.000,-..

Algemene inkoopvoorwaarden leveringen, diensten en werken

Woonstichting Vooruitgang hanteert algemene inkoopwaarden bij alle leveringen, diensten en werken. U vindt deze voorwaarden in dit document: Algemene Inkoopvoorwaarden Vooruitgang

 

Meer informatie over ons beleid voor de jaren 2014-2018 kunt u lezen in ons ondernemingsplan 2014-2018.