page

Belanghebbenden

Wat houdt belanghebbende  van Vooruitgang in?

Met belanghebbenden bedoelen we: (maatschappelijke) organisaties die belang hebben bij de volkshuisvesting en maatschappelijk vastgoed in het werkgebied van WST Vooruitgang. Het gaat niet om individuele personen, maar om organisaties waar we mee samen werken.

We voeren regelmatig overleg met de Huurders Belang Teylingen HBT. Hierin komen allerlei huurderszaken aan de orde, zoals huurbeleid en onderhoud. De huurdersorganisatie behartigt de belangen van onze huurders en adviseert ons over verschillende onderwerpen.

Wanneer huurders begeleiding nodig hebben die wij als woningcorporatie niet of niet volledig kunnen geven, zoeken we samenwerking met belanghebbenden. We hebben samenwerkingsovereenkomsten met de gemeente en met deskundige instanties op het gebied van zorg en welzijn.

In het belanghebbendenregister vindt u een compleet overzicht van alle organisaties waar wij een vorm van samenwerking mee hebben of waar wij regelmatig contact mee hebben.

Het belanghebbendenregister kunt u hier vinden.