page

ANBI-status

Woonstichting Vooruitgang heeft de ANBI status en is hiermee een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan onze organisatie zijn hierdoor aftrekbaar. In ons jaarverslag vindt u uitgebreide informatie over onze activiteiten, de resultaten die wij boeken en een financiële verantwoording.