page

10 juli 2018: Nieuwe Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bij Vooruitgang was een tijdelijke voorziening die in januari 2018 voor drie maanden door de minister is aangesteld.
In april heeft de minister besloten om de tijdelijke voorziening met nog eens drie maanden te verlengen tot 6 juli 2018.
In de maand mei is met de Autoriteit woningcorporaties, HuurdersBelangTeylingen en de ondernemingsraad gesproken over de wenselijkheid om een geheel nieuwe Raad van Commissarissen te werven.

Uit die gesprekken is gebleken dat er een voorkeur is om de huidige leden van de tijdelijke voorziening te benoemen tot de Raad van Commissarissen.
Besloten is om een vacature open te stellen voor een vierde of vijfde lid van de raad. Daartoe is het profiel van de raad en de beweegredenen op de website gepubliceerd. Er zijn vier reacties op deze vacature ontvangen, wat echter niet geleid heeft tot de gewenste aanvulling van de raad.

Op 6 juli 2018 is de huidige raad benoemd tot nieuwe Raad van Commissarissen van woonstichting Vooruitgang voor een periode van vier jaar.

De samenstelling is als volgt:

• De heer prof. dr. mr. G.D. Minderman, voorzitter Raad van Commissarissen
• De heer mr. A.L.M. Vlak, lid van Raad van Comissarissen op voordracht van de huurdersorganisatie en voorzitter van de Auditcommissie
• Mevrouw drs. N.S. Boudrie-Poll, lid van de Raad van Commissarissen

Tevens is op 6 juli 2018 de waarnemend directeur-bestuurder, de heer P.M. Pinkhaar, benoemd tot interim directeur-bestuurder.