NIEUWS

28 september 2017: Plaatsing zorgserre

Zorgserre krijgt plek

Sassenheim – Vorig jaar maart werd vanuit het Zorgpact Teylingen de Zorgserre gepresenteerd. Een initiatief met als doel dat de inwoners van Teylingen zo lang mogelijk, comfortabel, zelfstandig kunnen blijven wonen. De zorgserre, is een op maat gemaakte unit die aansluitend aan de achterzijde van een eengezinswoning direct aan de gevel wordt geplaatst. In de Zorgserre bevinden zich de slaapkamer en sanitaire voorzieningen. De zorgbehoevende bewoner kan zo langer blijven wonen in zijn eigen huis.

Via de zorgpartijen worden mensen geïnformeerd over mogelijk gebruik van de Zorgserre en tal van inwoners hebben zich afgelopen tijd gemeld om van de Zorgserre gebruik te mogen maken maar zijn, om diverse redenen, ook weer afgehaakt. Manager Wonen bij Vooruitgang, Johan van Buren, heeft diverse gesprekken met mensen gevoerd: ‘het blijft voor bewoners lastig voor te stellen hoe een Zorgserre achter de woning wordt geplaatst. Vandaar dat we hebben besloten om de Zorgserre daadwerkelijk bij een lege huurwoning in de Hyacintenstraat te plaatsen en te gebruiken als modelwoning. Niet alleen individuele inwoners maar ook personeel van zorginstellingen in de Bollenstreek kunnen dan een kijkje komen nemen, met name thuiszorgteams. Beelden zeggen meer dan duizend woorden, het beklijft dan beter.’, meent Van Buren.

Vorig jaar ontving het initiatief Zorgserre een bedrag van € 10.000,= van het Innovatiefonds Rabobank Bollenstreek. Dat wordt nu ingezet om de modelwoning te realiseren.

Gert-Jan van Egmond, aannemer en deelnemer in het ‘Langer Comfortabel Thuis’ netwerk is verantwoordelijk voor de realisatie. Van Egmond: ‘Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen maar woningen zijn daar niet altijd op ingericht. Daarom werken diverse organisaties waaronder de gemeente, ondernemers en woningcorporaties samen om dit te verbeteren. Het doel van het project is bewustwording. Het plaatsen van een Zorgserre is een hele klus maar vaak is met kleine ingrepen het huis al veiliger en comfortabeler te maken.”

 

 

Lees meer

11 mei 2017: Huurkrant 2017

Klik hier voor de huurkrant van 2017.

Lees meer

26 april 2017: Uitbesteden dagelijks onderhoud

Vanaf 1 mei 2017 gaan wij het dagelijks onderhoud uitbesteden.

Sinds jaar en dag heeft Vooruitgang een onderhoudsdienst met all-round vaklieden die zorgen voor dagelijks onderhoud in en om onze woningen. Zij komen bij u om reparaties te verrichten en zorgen er voor dat leeg gekomen woningen weer snel ‘verhuurklaar’ worden gemaakt. Het onderhoud is in de loop der jaren steeds specialistischer geworden. In het, verre, verleden deden de vaklieden alle werkzaamheden van hang- en sluitwerk tot CV-ketels en riolering zelf. CV ketels zijn tegenwoordig halve computers, er is speciale apparatuur voor nodig en het onderhoud is uitbesteed aan professionele bedrijven. De omvang van de onderhoudsdienst is gekrompen van acht naar inmiddels vier vaklieden. Daarbij geldt dat hoe kleiner de onderhoudsdienst is hoe minder de bedrijfszekerheid. Vaklieden gaan uiteraard ook op vakantie en er is ook wel eens iemand ziek. Na uitvoerig overleg zijn wij tot de slotsom gekomen dat het dagelijks onderhoud efficiënter, klantgerichter en bedrijfszekerder uitgevoerd wordt door externe partijen.

Wij zijn blij dat we een partij gevonden hebben die het dagelijks onderhoud voor ons op die manier kan uitvoeren. Dat is de Vastgoed Onderhoud Centrale (VOC) uit Oegstgeest. U zult in de meeste gevallen dezelfde gezichten blijven zien als voorheen want niet alleen de werkzaamheden maar ook de vaklieden zelf gaan over naar VOC.

Er veranderd weinig voor u. Reparatieverzoeken en technische vragen kunt u telefonisch melden op werkdagen van 08:00 tot 12:30 op 0252-241010. Of via het reparatieformulier op onze website. Ook kunt u uw reparatieverzoek mailen naar wstVooruitgang@voc-onderhoud.nl.

 

 

 

Lees meer

23 maart 2017: Te huur: appartementen Park Overbosch in Voorhout

Park Overbosch ligt achter de Herenstraat op korte loopafstand van dé winkelstraat van Voorhout. Om het complex ligt een grote tuin met vijver waar beschut gewandeld kan worden. In het complex zijn diverse voorzieningen voor de huurders aanwezig. In de ochtenduren is er een huismeester aanwezig waar huurders met vragen terecht kunnen en die kleine onderhoudsklusjes verricht. Er is een recreatieruimte waar regelmatig diverse activiteiten worden georganiseerd. Zorginstelling Marente biedt maaltijdservice en alarmering aan en ook andere zorgdiensten kunnen worden afgenomen. Ook is er een kapsalon in het pand gevestigd. Voor familieleden of vrienden die een nachtje willen blijven, zijn logeerkamers beschikbaar.

 Type A

De kale huurprijs van een 2 kamerappartement bedraagt € 580,-.

Voor deze woningen is huurtoeslag mogelijk.  De servicekosten inclusief stookkosten bedragen ca. € 270,-

Type B

De kale huurprijs van een 3 kamerappartement bedraagt € 630,-.

Voor deze woningen is huurtoeslag mogelijk. De servicekosten inclusief stookkosten bedragen ca. € 285,-

 

Voor plattegronden en foto’s Klik hier

Bij interesse kunt u contact met ons opnemen, telefoonnummer: 0252-241010, of u kunt een mail sturen naar: info@wstvooruitgang.nl

 

Lees meer

24 januari 2017: Huurdersbelang Teylingen

logo stichting huurdersbelangen teijlingen

Huurdersbelang Teylingen is een stichting, die de belangen behartigt van de huurders van Woonstichting Vooruitgang. De afgelopen jaren gebeurde dit onder de naam SBS e.o., maar vanaf 2017 zullen zij dit doen onder de naam: Huurdersbelang Teylingen.

Op 12 december 2016 heeft Huurdersbelang Teylingen samen met andere huurdersbelangverenigingen, de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen en de wooncorporaties prestatieafspraken ondertekend. Speerpunten uit deze prestatieafspraken zijn onder andere het terugdringen van het tekort aan woningen voor lage inkomens en de aandacht voor duurzaam en veilig wonen. Huurdersbelang Teylingen tracht een brug te slaan tussen Woonstichting Vooruitgang en de verschillende bewonerscommissies, waarbij de belangen voor de huurders voorop staan.

Om zo dicht mogelijk bij de huurders te staan en de huidige ontwikkelingen op de huurdersmarkt zo goed mogelijk te volgen, zoekt het bestuur van Huurdersbelang Teylingen nog leden voor haar bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit dhr. Cor Vink en mevr. Géke Boes, maar geïnteresseerde huurders van Woonstichting Vooruitgang zijn van harte welkom in deze huurdersbelangvereniging. Zij kunnen voor meer informatie zich wenden tot Huurdersbelang Teylingen door een mail te sturen naar huurdersbelangteylingen@gmail.com.

 

Lees meer

28 juli 2016: Jaaroverzicht 2015

Klik hier voor het Jaaroverzicht van 2015

Lees meer

28 juli 2016: Uitleg Zorgserre van het zorgpact Teylingen

Screenshot_2016-03-04-08-35-33 ni

Lees meer

30 juni 2016: Minister Blok maakt extra bestedingsruimte corporaties bekend

minister blok

Op vrijdag 24 juni heeft minister Blok de zogeheten indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties (IBW) gepubliceerd. Deze IBW geeft het bedrag aan dat Vooruitgang extra kan investeren als we het maximale bedrag dat we mogen lenen ook daadwerkelijk lenen. Het ministerie is daarbij uitgegaan van hetgeen Vooruitgang in december 2015 aan het ministerie heeft gemeld over nieuwbouw, renovatie en huurbeleid.

Uit de bevindingen van het ministerie blijkt dat wanneer Vooruitgang het maximale bedrag zou gaan lenen, wij:

€ 40,5 miljoen extra kunnen investeren in nieuwbouw óf
€ 32,2 miljoen aan woningverbetering óf
€ 1,4 miljoen aan huurverlaging (dit is ca. € 55,- per woning per maand).

Deze drie bedragen zijn géén ‘geld in kas’, maar geven het bedrag aan dat maximaal extra aan het genoemde doel kan worden besteed. Maximaal lenen is onze ogen niet verstandig want dat zou betekenen dat we geen buffer hebben om tegenvallers op te vangen zoals bijvoorbeeld een mogelijke verhoging van heffingen, een rentestijging of andere niet voorziene ontwikkelingen. Zonder buffer moeten we bij elke tegenvaller onze plannen aanpassen en kunnen we dus geen betrouwbare partner zijn voor  onze huurders en bijvoorbeeld gemeenten en andere partijen waarmee we langjarige afspraken maken. Onze huidige leningen bedragen € 105 miljoen. Sinds december hebben wij niet stilgezeten en inmiddels is reeds € 18 miljoen aan extra investeringen ingerekend over de periode tot en met 2020.

Momenteel zijn we met de gemeente, huurdersorganisaties en overige corporaties in Teylingen in gesprek over de prestatieafspraken van volgend jaar. De cijfers van het ministerie worden daar ook bij betrokken. Informatie van het ministerie over de indicatieve bestedingsruimte vindt u hier.

Lees meer

28 juni 2016: Hoe tevreden bent u over onze dienstverlening?

Woonstichting Vooruitgang biedt u graag een goede dienstverlening. We willen dan ook graag weten of u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom doen wij mee aan een landelijk onderzoek naar de tevredenheid van huurders. Uw mening is hierbij belangrijk!

Uw mening telt!

Heeft u recent een reparatieverzoek ingediend of bent u pas verhuisd naar of uit een woning van Vooruitgang? Dan kunt u binnenkort per e-mail een vragenlijst ontvangen of u kunt gebeld worden om een paar korte vragen te beantwoorden. Wij hopen dat u meewerkt aan dit onderzoek. Hoe meer klanten de vragen beantwoorden, hoe betrouwbaarder de resultaten van het onderzoek zijn.

Waarom dit onderzoek?

Woningcorporaties werken met elkaar aan een landelijke benchmark over de prestaties van corporaties. Daarvoor zijn ook gegevens nodig over de tevredenheid van huurders. Deze gegevens worden met dit onderzoek verzameld. Dit gebeurt door USP Marketing Consultancy. Aedes, de branchevereniging voor corporaties, rapporteert uiteindelijk voor alle deelnemende corporaties de resultaten van het onderzoek.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neemt u dan contact op met Bert Mekes via e-mailadres info@wstvooruitgang.nl.

IMG_5774

Lees meer

22 juni 2016: Informatie Stakeholder bijeenkomst 13 juli

Een paar keer per jaar organiseert Woonstichting Vooruitgang een bijeenkomst voor haar stakeholders. Wat betreft het onderwerp van een dergelijke bijeenkomst proberen we altijd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit. Dit maal hebben we gekozen voor een thema waar velen in de gemeente en gemeenschap bij betrokken zijn namelijk het huisvesten van statushouders. Nu eens niet over de huisvesting zèlf, die uiteraard nodig is, maar over de mensen die hier komen wonen.

Wij hebben journalist Joost Vermeulen uitgenodigd om over bovenstaande wat meer te vertellen dan u meestal in de media tegenkomt. Joost heeft een aantal jaren in het Midden Oosten doorgebracht.

Het is niet meer mogelijk aan te melden voor deze bijeenkomst, het aantal aanmeldingen overtrof ruimschoots de beschikbare plekken. 

Lees meer